EC21 Logo
메세지 바구니 ( ) 로그인  회원가입  안내  Home Page
 
icon 라켓종목
icon 구기종목
icon 인라인스케이트

line

icon 회사 정보
icon 인덱스
icon 게시판
icon 방명록

line


icon To English Pagehttp://www.ec21.com/
visitors: 116262


 

Logo
 


인라인스케이트
스피드 2000 (인라인 스케이트)
Add to Basket Inquire now
스피드 2000 (인라인 스케이트)

  • 버클 : 안전한 양방향 3개의 안전 버클
  • 바퀴 싸이즈 : 70X24mm(210!250mm), 77X24mm(260~280mm)
  • 바퀴재질 : 82A PU 케스팅 세미클리어 휠
  • 내피 : 발목보호를 위해 두툼하게 만든 3개의 안전 버클
  • 베어링 : ABEC-1


button button button button       


[ 연락처 정보 ]
icon Company (주)비바스포츠
icon Address 서울 양천구 목동 722-9
(우:158-054) 한국
icon Phone 82 - 2 - 26442387
icon Fax 82 - 2 - 26442386
icon Homepage www.vivasports.com
icon Contact 이정임 /

 
line
Copyright(c) (주)비바스포츠. All Rights Reserved.
Tel : 82-2-26442387 Fax : 82-2-26442386